Vindhastigheten ökar sedan 2010

Globala mätningar visar att vindhastigheten har ökat det senaste decenniet. Det visar en internationell studie som pågått sedan 1978.

Mätvärden för vindhastigheterna är gjorda på tio meters höjd och vilar på uppgifter från över tre tusen mätstationer under åren 1978-2017. Under denna långa mätperiod under flera decennier har den globala vindhastigheten i takt med klimatförändringarna och högre temperaturskillnader på land minskat från och med 1980-talet.

Den globala uppvärmningen gör att temperaturskillnaderna inte blir så stora mellan högre och lägre breddgrader vilket påverkar lufttrycket och i sin tur vindhastigheten som kan avta. Vad som också påverkar är att växtlighet ökat likaså urbaniseringen på flera platser i världen. Detta ger upphov till större friktion för vinden vilket minskar hastigheten. Samspelet mellan hav och atmosfär spelar också roll för den naturliga variationen.

Trendbrott
Nu visar studien på ett trendbrott att från och med 2010 ökar den genomsnittliga vindstyrkan istället för att fortsätta minska. Bara i USA ökade vindkraftens potential med runt 17 procent under åren 2010-2017.

Enligt Deliang Chen professor i fysikalisk meteorologi Göteborgs universitet som ingår i studien säger att de inte kan förutspå hur det kommer att se ut i framtiden men menar att i takt med ökad forskning ökar förståelsen. Han hoppas på att utvecklingen mot användningen av oscillationer med havsatmosfär kan förutse framtida vindhastigheter vilket kan var en fördel för vindkraftsbranschen.

Bakom studien, som publicerades i Nature Climate Chance, står ett internationellt forskarteam representerat av forskare från sju länder, bland annat Kina, Sverige och USA.

Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube