Vindkraft är nyckeln till billig grön vätgas

 

Enligt ett white paper som Siemens Gamesa publicerat är det vindkraften som kommer att göra det möjligt att producera grön vätgas till samma prisnivåer som fossila energislag till 2030. Siemens Gamesa och Siemens Energy har tillkännagivit ett utvecklingsprojekt som leder till en helt integrerad offshorevind-till-vätgas lösning för att möjliggöra produktion av grön vätgas i stor skala.

För att den gröna vätgasmarknaden ska få genomslag krävs det att grön vätgas hamnar på samma prisnivåer som grå vätgas, vätgas producerad av fossila bränslen. Det går att uppnå till 2030 med landbaserad vindkraft och till 2035 med havsbaserad vindkraft skriver Siemens Gamesa i ett white paper, officiellt dokument, som de nyligen publicerat. 

Siemens Gamesa har nu ett pilotprojekt Brande Hydrogen där de kopplat ihop ett befintligt vindkraftverk med en elektrolysator för att göra tester och experiment. De har redan uppnått vissa framgångar med projektet. Siemens Gamesa och Siemens Energy har även tillkännagivit ett annat utvecklingsprojekt som leder till en helt integrerad offshorevind-till-vätgas lösning för att möjliggöra produktion av grön vätgas i stor skala genom att helt integrera en elektrolysator i plattformen vid basen av ett offshore vindkraftverk. 

– Grön vätgas erbjuder utvecklingsländerna möjlighet att producera ett lokalt rent bränsle som kan användas inom transport, industri och byggnader samtidigt som energisäkerheten förbättras. Siemens Gamesa understryker med rätta den viktiga roll som förnybar energiproduktion i allmänhet och i synnerhet vindkraft kommer att ha när det gäller att skala upp grön vätgas i tid för att nå 2050-netto-nollmålen säger Fernando de Sisternes, Green Hydrogen Lead at ESMAP, The World Bank i ett white paper som Siemens Gamesa publicerat. 

För att kunna leverera grön vätgas till ett konkurrenskraftigt pris inom det kommande decenniet finns det fyra krav, menar Siemens Gamesa. Det krävs att utbyggnaden av förnybar energi påskyndas. Att företag på marknaden arbetar tillsammans för att utveckla en försörjningskedja. Energiföretag, elektrolystillverkare mm. måste samarbeta för att vätgasproduktions- och distributionsprocessen ska gå ihop. Det behöver skapas en marknad för efterfrågan på grön vätgas, genom ökad efterfrågan kommer också kostnaderna att minska. Samt investeringar i logistik lagring och distribution.    

För att kunna möte energibehovet hos en växande global befolkning måste produktion av förnybar energi skalas upp ytterligare för att begränsa klimatkrisen. Så genom att landbaserad vindkraft kan sänka kostnaderna för produktion av grön vätgas till 2030 och på så vis stoppa klimatförändringarna. Utan produktion av grön vätgas på industriell skala kommer världen inte att nå det mål om koldioxidneutralitet till år 2050, menar Siemens Gamesa. 

 

Vindkraftcentrum på Youtube