Vindkraft bidrar till sociala reformer

När vindkraften etableras i fattiga byar lösgörs pengar till sociala reformer. Det har framsynt borgmästare i delstaten Oaxaca i Mexiko sett till.

Näset, som ligger där Mexiko är som smalast mellan Mexikanska golfen och Stilla Havet, anses ha landets kraftigaste vindar. En bra förutsättning för att etablera vindkraft. Idag omges delstaten av vindkraftverk på kullarna. Hit har flera internationella vindkraftsbolag hittat, bland annat danska Vestas.

Här kopplas vindkraft ihop med socialpolitiska projekt. För att få bygga i området krävs att vindkraftsbolagen tecknar avtal att bidra till infrastruktur och sociala åtgärder. Borgmästaren i den lilla byn Santo Domingo Ingenio med 7000 invånare berättar för nyhetsbyrån EFE att tio sociala program har genomförts, det innefattar bland annat skolmaterial och 1500 månatliga hjälppaket till behövande.

Det spanska bolaget Iberdrola Mexico sägs ha lagt kapital som motsvarar 20 miljoner kronor på sociala insatser på Näset. Kan tyckas vara småpengar för ett bolag som hanterar miljardbelopp, men det är pengar som bevisligen gör nytta.

Text: Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube