Vindkraft blåser liv i Piteås landsbygd

Vindkraften växer fram som en ny industrigren i Norrland. Stora obefolkade områden med få markägare och få motstående intressen har gjort den norrländska lands- och glesbygden till ett eldorado för produktion av vindkraftsel.

Läs mer

Vindkraftcentrum på Youtube