Vindkraft eller kärnkraft? | Bättre med vindkraft till havs? | Energi-TV Special | Del 4

Trots att vindkraft har stöd i opinionen, blir det allt svårare att få igenom projekt när motståndet lokalt blir starkt och kommunpolitikerna tvekar.

Vissa menar att ny kärnkraft behövs som reglerkraft åt den vindberoende förnybara elen och att det därför inte behövs byggas mer vindkraft. I alla fall inte på land. Hur ser motståndet till den havsbaserade vindkraften ut? Samtidigt syns en stark utveckling i de kommuner som satsar på vindkraft. Etableringarna bidrar till inflyttning, företagsetableringar och innovationer samtidigt som kommunens ekonomi blir starkare. 

Så hur ser vägen framåt ut för energiomställningen? Medverkar gör Svensk Vindenergis vd Daniel Badman, Svensk Vindkraftförenings ordförande Jeanette Lindeblad och Energiföretagens ansvariga för vindkraft Lars Andersson.

Se Energi-TV special 4, Klicka här>>

Vindkraftcentrum på Youtube