Vindkraft för 100 miljarder ger jobb och industri i Norrland

Ja, 100 miljarder kronor kommer sannolikt att investeras i Norrland fram till år 2030. I storskalig vindkraft. Överskådligt är den landbaserade vindkraften den mest ekonomiskt fördelaktiga gröna energin att investera i.

 

Parisavtalet om en nödvändig klimatomställning är underskrivet. Nu ska det följas upp med nationella genomförandeplaner och de 100 miljarderna blir en väsentlig del av den svenska. I norr finns de glest bebyggda områden som tillåter storskalighet och än så länge räcker infrastrukturen i form av kapacitet i kraftledningar.

 

Utbyggnaden av vindkraften påverkar inte bara landskapet utan också möjligheterna till utveckling i landsdelen. Enligt Vindkraftcentrums erfarenheter och kartläggningar av storskalig vindkraft i Norrland ger de 100 miljarder kronorna:

·        10 000 regionala årsanställningar fram till 2030 inom bygg och anläggning.

·         Drygt 20 000 regionala årsanställningar för drift och underhållsjobb. Här sträcker sig tidshorisonten längre eftersom verken har en drifttid som sträcker sig längre än till 2030. Det mesta av de här jobben utförs av vindkrafttekniker.

Idag finns 680 vindkrafttekniker i riket. Vid full utbyggnad 2030 skulle det sysselsättas 1000 det året, företrädesvis i Norrland. Här läggs självklart in reservationer för teknikutvecklingen.

En omfattande utbyggnad med stora behov av drift- och underhållstjänster kan i sin tur skapa arbetstillfällen inom forskning och produktutveckling.

Reservdelslager kan byggas upp regionalt tillsammans med regional tillverkning av reservdelar. I området finns redan patenterade tornlösningar som inte bara möjliggör högre byggen utan också förenklad och billigare service.

Dessutom har initiativ tagits här för tillverkning av ny typ av växellådor för både eftermarknad och initialt montage.

Ett arbete pågår för att etablera ett Testcenter för vindkraft i kallt klimat på lämpligt ställe i Norrland. Ett betydande europeiskt intresse för en sådan finns.

I ett sådant kan turbintillverkare och underleverantörer testa och certifiera sina produkter för de glesa halvarktiska trakter där stor utbyggnadspotential finns, världen runt.

Här ska också akademisk forskning kunna ske. Nedisning och nya material behöver beforskas för att effektivisera produktionen.

Runt den fysiska platsen behövs en nätverksorganisation som utom forskning också behöver bestå av större och mindre företag. Här kan nya varor och tjänster prövas och utvecklas för marknaden, på något vi kallar en utvecklingsarena.

Denna miljö tillsammans med Testcentret blir en Testbädd för vindkraft i kallt klimat.

 

Utbyggnaden av vindkraften innebär alltså en ordentlig utvecklingspotential, men innebär också en förstärkning av Norrlands konkurrensfördelar, grön och billig el.

Investeringar på 100 miljarder kronor i vindkraft i Norrland förstärker möjligheterna till nyindustrialisering i landsdelen. Med ytterligt god tillgång på förnyelsebar el kan Norrland bli ett självklart etableringsområde och centrum för elintensiv industri i Europa.

Exempel är datacenterföretag, vätgasproduktion och batterier till elbilar samt plast- och kompositprodukter.

För datahallar är ju dessutom vårt svala klimat en tillgång eftersom de behöver kylning.  Om datan flyttar till Norrland slipper man transportera elen söderut med energiförluster till följd. I samband med etableringen av sådana datacentra sägs potentialen vara flera tusen arbetstillfällen.

Energiomställningen ger utveckling!

 

Torbjörn Laxvik

Vindkraftcentrum på Youtube