Vindkraft – hälsa och ohälsa

Ljudet från vindkraftverk är störande för en del närboende. Det som stör är främst buller från rotorbladen som skapar ett svischande och dunkande ljud.

Andra störande moment är varningsbelysning och rörliga skuggor som uppstår när rotorbladen skymmer solen. Dessutom kan vindkraftverken orsaka visuellt intrång för att de bryter av silhuetten i landskapet.

Forskningsprogrammet Vindval publicerar en rad användarblad – korta texter om forskning kring vindkraftens effekter. I bladet om Hälsa och ohälsa skrivs bland annat:

”Forskning om buller och vindkraft visar att det nuvarande riktvärdet för vindkraftbuller, 40 dBA, är rimligt ur störnings- och hälsosynpunkt.”

Forskningsprogrammet Vindval startade 2005 och drivs av Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Syftet är att ta fram och förmedla forskning om vindkraftens påverkan på människor, djur och natur.

/TL

Till användarbladet: https://www.naturvardsverket.se/contentassets/a799743d00b840d5b31b213dee14d563/faktablad_vindkraftens-paverkan_1.pdf

 

Vindkraftcentrum på Youtube