Vindkraft – landskap och planering

För att kunna göra en bra bedömning av hur vindkraften påverkar miljön i området behövs en genomarbetad landskapsanalys. 

Det bör framgå i beskrivningarna vad landskapets bruks , kunskaps och upplevelsevärden är. Bevarandevärdet är det samlade kvalitetsmålet som bygger på de andra värdena.

Forskningsprogrammet Vindval publicerar en rad användarblad – korta texter om forskning kring vindkraftens effekter. I bladet om Landskap och planering skrivs bland annat:

”Hur ser landskapet ut och hur används det? Det är oftast en bättre utgångspunkt i vindkraftplanering, än att börja med frågan var vindkraftverk skulle kunna placeras.”

Forskningsprogrammet Vindval startade 2005 och drivs av Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Syftet är att ta fram och förmedla forskning om vindkraftens påverkan på människor, djur och natur.

/TL

Till användarbladet:

https://www.naturvardsverket.se/contentassets/a799743d00b840d5b31b213dee14d563/faktablad_vindkraftens-paverkan_3.pdf

 

Vindkraftcentrum på Youtube