Vindkraft och affärsmöjligheter Östersund 121002

Vindkraftscentrum.se och Östersunds kommun bjuder in till information

om möjligheter i samband med vindkraftsutbyggnaden

tisdagen den 2 oktober kl  09.30 – 11:30 på biblioteket i Östersund

 

I dag finns ca 110 verk i drift i Jämtlands län, tillstånd att bygga ytterligare 597 verk har getts och det kommer sannolikt att byggas inom de närmaste fem åren.  
Vi vet att det ligger ytterligare 377 verk under prövning i tillståndsprocessen. Allt detta bara i Jämtlands län, det är minst lika mycket på gång i våra grannlän.

 

Detta är en investering för cirka 4 Mdr per år i regionen. Om prognosen slår in, så kommer det att vara en betydande marknad, detta inom en mängd olika områden. 

En fjärdedel av investeringarna handlar om avverkning av skog, vägbyggen, betongfundament och eldragning till och i parkerna mm.

Och runt detta finns all kringservice som behövs.

 

Vindkraftcentrum.se jobbar för att regionens näringsliv ska genomföra stora delar av dessa entreprenader.

Vi vill ge en information om det som är på gång och berätta om de olika faserna i kring tillståndsprocessen fram till färdiga vindkraftverk.

Vi vill också visa några exempel på verksamheter som utvecklats samt startats upp till följd av vindkraftsutbyggnaden.

 

Denna träff är den första av fler vi tänker ordna tillsammans med näringslivsavdelningarna i kommunerna.

Om du som företagare i länet inte fått en inbjudan så kontakta ditt näringslivskontor så ordnar det en inspirationsträff i din kommun.

 

Vi bjuder på fika!

 

Ole Rönning Kristiansson

0707809112

ole.kristiansson@vindkraftcentrum.se

 

 

 

 

 

Vindkraftcentrum på Youtube