Vindkraft vinner lokalval

Vy från projektområdet för Davvi vindpark. Här planeras för mellan 66 -160 turbiner. Foto: ST1

De partier som förordar vindkraft går starkt framåt medan det går sämre för motståndarna.

Det framgår av valresultatet från norska Lebesby kommun där vindkraftsfrågan varit central i valrörelsen.

Det har varit kommun- och fylkesval i Norge. I Lebesby kommun i Finnmark, längst norrut i landet, har frågan om landbaserade vindparker varit central.

I valet till kommunstyrelsen går tillskyndarna av vindkraft, arbeiderpartiet och høyre starkt framåt Medan motståndarna sosialistsik venstre har oförändrade mandat och senterpartiet tappar ordentligt.

Valdeltagandet hamnade på 63 procent bland de 999 röstberättigade i den lilla kommunen Lebesby, rapporterar NRK.

I hög grad har valet handlat om Davvi vindpark där exploatören erbjuder stora utvecklingsmöjligheter för kommunen. Det har Vindkraftcentrum berättat om tidigare: https://vindkraftcentrum.se/ny-vindpolitik-i-norska-finnmark/

Sammanfattningsvis så skulle vindparken ge 55 miljoner kronor till kommunkassan årligen i fastighetsskatt, vilket motsvarar en fjärdedel av den kommunala budgeten. En produktionsavgift med två öre per kilowatt kan ge ytterligare 60 miljoner kronor om året.

Politiken har lämnat ett önskemål att invånarna ska få köpa sin el billigare – 10 öre per kilowatt. Avsättningar planeras dessutom till en fond som ska kunna finansiera lokalt näringsliv. Vid investeringsbeslut blir det tio miljoner kronor till denna och sedan tio miljoner årligen.

En annan möjlighet som diskuteras är etablering av elintensiv industri i form av en ammoniakfabrik baserad på grön vätgas. Här kan det handla om ett hundratal arbetstillfällen till kommunen.

Enligt exploatören ST1 har etableringsområdet för Davvi vindpark låga naturvärden. På företagets hemsida säger hållbarhetsspecialisten  Ragna Sørlundsengen så här:

– Baserat på konsekvensutredningarna har Davvi lågt värde på de flesta parametrarna. Området har bland annat begränsad biologisk mångfald och ligger långt från bebyggelse och friluftsområden.

Torbjörn Laxvik

Vindkraftcentrum på Youtube