Vindkraftbranschen fördubblas i år


arbetsbild

Vindkraftcentrum.se har låtit ta reda på hur många som sysselsattes i vindkraftsbranschen i Jämtlands län under förra året. Tillfrågade företag har fått ange hur många heltidstjänster, eller delar av sådana tjänster, som funnits i företaget under år

– Under 2011 var det uppemot 200 årsarbeten inom vindkraften i Jämtlands Län. 187 enligt undersökningen. Några bedömer vi tillkommer hos dem vi inte nått. Vi tror inte heller att riktigt alla underentreprenörer har identifierats, så åtminstone 200 årsarbeten 2011. De tillfrågade bedömer själva att de kommer att sysselsätta sammanlagt 500 helårstjänster om tre år. 

Det säger Roger Isaksson vid H1 Communication på Frösön som genomfört undersökningen och ställt frågan till drygt 100 företag och fortsätter:

– Redan under 2012 kommer en rejäl ökning att ske bland annat genom att Dählie-vindparken (Åskälen-Österåsen) kommer att börja byggas. Bara där kommer ca 300 personer att arbeta. Detta tillsammans med övriga arbetstillfällen inom vindkraften kommer att innebära 500 -600 årsarbeten redan under 2012. Vi tror alltså att branschen står inför minst en fördubbling i år jämfört med 2011.

Läs enkätundersökningen

   

 

Vindkraftcentrum på Youtube