Vindkraftcentrum deltar i projekt med digitala delningsplattformar som verktyg för omställning i krisens spår.

I tider av kris, med konsekvenser som stängda gränser, restriktioner på människors vardagsliv och ett kollapsande av hela bransch- och samhällssystem; då ökar behovet av nya grepp och lösningar i så gott som alla typer av verksamheter, oavsett bransch, sektor och samhällstyp.

Detta projekt ska utveckla ett verktyg med vilket myndigheter, föreningar och företag själva kan utveckla digitala delnings- och samverkansplattformar, och därigenom snabbt kan skapa nya kraftfulla lösningar på många av de problem som uppstått i krisens spår.

Målet är att utveckla och validera ett verktyg och en ansats med vilka de ska kunna utveckla och etablera kraftfulla digitala delnings- och samverkansplattformar som bidrar till nya lösningar på människors och organisationers vardagsproblem. T.ex med hemleveranser till människor i karantän, nya samverkansformer mellan grannar, nya typer marknadsplatser för lokala hantverkare, nya modeller för lån av personal mellan företag och avdelningar, nya sätt för att locka lokala leverantörsföretag till större industri- och byggprojekt, nya system för att ge riskgrupper tillgång till butiker och handelsplatser trots smittorisker etc. Dvs lösningar där mer delnings- och samverkansorienterade beteenden och verksamheter bidrar till hållbara omställningar i Coronakrisens spår.

Det behov som ligger bakom detta projekt är alltså människors och verksamheters akuta behov av att hitta nya sätt att göra saker på, och därigenom ansatser och verktyg för att kunna åstadkomma dessa förändringar, framförallt i spåret av Coronakrisen. Något som på företagsnivå kan handla om att hitta alternativ till de försörjningskedjor som strypts, komponentflöden som sinat, globala marknader som skurits av eller transportvägar som stängts ned.

Konkret innebär detta att den digitala affärsplattform för vindkraftsbranschen som Vindkraftcentrum.se utvecklat tillsammans med Umeå universitet skall kunna användas för att bygga upp lokala, regionala och nationella leverantörskedjor kopplat till branschen. Detta kan bidra till att minimera risker för investerare och ytterligare bidra till att locka kapital inom förnybar energi till Sverige.

Vindkraftcentrum på Youtube