Vindkraftcentrum.se gör studie om drift och underhåll

Vindkraftcentrum.se får en extra miljon kronor för att göra kartlägga jobb och affärsmöjligheter under vindkraftsparkernas drifttid.

        – Det är de långsiktiga jobben som är verkligt intressanta och vi vill hjälpa till med att de utförs av företag i de regioner där vindkraft byggs, säger projektledaren Torbjörn Laxvik.

Vindkraftcentrum.se är en del av Energimyndighetens Nätverket för vindbruk och har särskilt ansvar för arbetskraftsförsörjning samt drift- och underhållsfrågor.

Nu har Energimyndigheten beviljat Strömsunds kommun och därmed Vindkraftcentrum.se 1 121 000 kronor för att göra en Fördjupad studie – drift och underhåll, ett uppdrag som kommer att utföras under ett år.

”Genom att få en bättre bild av framtida kompetensområden, behov av specialister samt omfattning kan regionala företag bättre förbereda sig och utbildningar anpassas” skriver Energimyndigheten i sitt beslut.

         – Vi vet att det finns mängder av arbetsuppgifter som hellre kan utföras av lokala och regionala företag. Nu ska vi kartlägga möjligheterna ordentligt, säger Torbjörn Laxvik.

Vindkraftcentrum.ses allmänna uppdrag är att med kunskap och aktiviteter bidra till att den lokala och regionala nyttan blir så stor som möjligt i de trakter där vindkraft byggs

Skälet till att vindkraft anläggs handlar ju om klimathotet. Men bygderna behöver få något tillbaka också  – i form av jobb och företagande, säger Torbjörn Laxvik.

Vindkraftcentrum på Youtube