Vindkraftcentrum söker ny medarbetare

Framtids- och utvecklingsförvaltningen i Strömsunds kommun söker en ny projektmedarbetare till Vindkraftcentrum.se.

Vindkraftcentrum.se är en av fyra kunskapsnoder inom Energimyndighetens Nätverk för Vindbruk med inriktning på arbetskraftsförsörjning, drift och underhåll. Faktainhämtning och studier under årens lopp har lett fram till ett Planeringsverktyg som används för att bidra till att skapa största möjliga regionala nytta där vindkraft etableras.

Arbetsuppgifter
Vindkraftcentrum.se kan prognosticera kommande behov av kompetenser och arbetsuppgifter vid uppförande och drift av en vindpark. Tillsammans med andra aktörer kan Vindkraftcentrum.se synligöra arbets- och affärsmöjligheter och se till att behoven tillfredsställs. Detta är huvuduppdraget inom den verksamhet som Vindkraftcentrum.se driver idag.

I arbetet ingår att sprida de erfarenheter Vindkraftcentrum.se skaffat sig till allmänhet, företag, kommunala/regionala tjänstemän och politiker. Det görs via träffar, utskick, hemsida och sociala medier. Uppdraget är nationellt men det mesta som ska byggas planeras i Norrland.

I tjänsten ingår också att bidra i det extrauppdrag Vindkraftcentrum.se har fått från Energimyndigheten, att göra en fördjupad studie av de arbetsuppgifter och affärsmöjligheter som uppstår under drifttiden.

Här ingår att genom litteraturstudier och intervjuer kartlägga det arbete som utförs – och av vem – i ett antal parker, samt inventera drifts- och underhållsbranschen och de olika affärsmodeller som gäller beroende av olika slags ägare. Det handlar om drift- och underhåll i egen regi, köp av tjänster från turbinleverantörer, tredjepartsleverantörer och underleverantörer.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen och därmed dokumenterad förmåga till kunskapsinhämtning och sammanställning av kunskap. Här krävs också färdigheter att förmedla erfarenheter och fakta genom tal och skrift. Även i engelska språket.
Vi söker dig som har arbetat med näringslivsutveckling, kan arbeta självständigt men ändå har förmåga att samarbeta och som kan använda officepaketet.

Meriterande är erfarenheter av eget företagande, kunskaper och intresse av att sköta och utveckla projektets databaser samt ett väl utvecklat regionalt och nationellt kontaktnät, där sådant inom vindkraftsbranschen värderas högt.

Strömsunds kommun är samiskt förvaltningsområde vilket innebär att kunskaper i samiska är meriterande.

Anställningen sker snarast och gäller ett år framåt.

För att komma till sida med länk till ansökan, klicka här>>

Vindkraftcentrum på Youtube