Vindkraftcentrum.ses norska samarbetspartner byter namn

         Foreningen har selv en aktiv markedsførings- og kommunikasjonsstrategi og bidrar til å synliggjøre medlemmene opp mot potensielle kunder og samarbeidspartnere og synliggjør klyngen som helhet i foreningens kjernemarkeder i Norge og Europa, sier daglig leder i Windcluster Norway Viggo Iversen.

 

 

Årsmøtet i teknologi- og industriklyngen Windcluster Mid-Norway besluttet i årsmøtet 18 april å skifte navn til Windcluster Norway.

 

Klyngen ble etablert i 2010 og består av drøye 60 teknologi- og industribedrifter med vindkraftrelatert virksomhet på land og til havs.

Läs mer

 

Vindkraftcentrum på Youtube