Vindkraften behöver delta i nedregleringen

Vindkraften är ”sämst i klassen” när det gäller att delta i nedreglering av produktionen. Svenska Kraftnät syftar på fjolårets mardrömsnatt den 9 maj. Produktionen var hög trots att det rådde full export till både Norge och Danmark. För att då hålla balansen i systemet behövde energiproducenterna vara med och nedreglera.

–    Vindkraftbranschen måste vara med i matchen när det gäller nedreglering. Från vindkraften kom inga bud denna mardrömsnatt. Skyddssystemet i Norden är uppbyggd så att alla anläggningar ska drivas runt 50 Hertz, säger Erik EK Svenska Kraftnät, SvK på ett frukostmöte hos Svensk Vindenergi.

Bakgrunden till fjolårets mardrömsnatt var bland annat att vårfloden var kraftig, den högsta på 50 år. Olyckligtvis sammanföll det med att Tyskland hade begränsat kapacitet i sin länk till Sverige vilket dämpade exporten dit. Trots full export till våra grannländer var SvK tvungen att nedreglera.

Systemansvaret för Svenska kraftnät innebär att balansera elnätet, kontrollera spänningarna i elnätet, styra effektflöden, dämpa svängningar i systemet samt återställa systemet efter ett avbrott. Leveranssäkerheten är väsentlig och är uppdelad i två delar – tillräcklighet och driftsäkerhet. Enligt de nya europeiska nätkoderna delas driften upp i fem olika steg – normaldrift, skärpt drift, nöddrift, nätsammanbrott och återuppbyggnad. Målet är att vara i normaldriftsläge.

Den situation som uppstod den 9 maj tvingade SvK att ringa runt till produktionsenheterna för att inhämta bud på nedreglering. Om priserna på marknaden är tillräckligt höga kan det vara lönsamt för vindkraften att spilla vind. Priset på reglerkraften ligger någonstans mellan 10-11 kronor /MW.

Balansansvariga lägger bud
Vad som kan konstateras efter mardrömsnatten är att vindkraftsbranschen behöver incitament och bättre anpassade produkter för att kunna delta i balansmarknaderna. Idag saknas det rutiner för att vara reservkraft.

–    Gången är att vi måste ha tillräckligt med produktion för att möta behovet. När det inte matchar måste regleringar göras i drifttimmen. Vill man leverera reserver eller vara med att nedreglera går det via balansansvariga. De vet hur kraven ser ut och är de som får lämna bud på de här marknaderna. Vill man delta på balansmarknaderna måste man därför ha kontakt med ett balansansvarigt företag. Ofta är även elleverantörerna balansansvariga, säger Ann Jäderström, chef för Balansmarknaderna SvK.

Idag går det att fjärrstyra och reglera vindkraftverken vilket är en förutsättning för att kunna påverka ”outputen”. För branschen gäller det att hitta rätt teknisk utrustning som stöder de tjänster som krävs och att hitta affärsmodeller som är lönsamma. Vissa stödtjänster går att lägga till retroaktivt beroende på turbin. Annars måste kraven finnas med vid beställning från turbinleverantörerna.

Genom den stora energiomställningen till förnybart som pågår arbetar Svenska kraftnät med att hitta nya tjänster.

–    ¬Tidigare fanns det en inbyggd tröghet i systemet. Idag har vi ett snabbare system med mer förnybart och mindre svängmassa i kraftsystemet samt flera utlandsförbindelser. Det medför nya krav på de olika reserverna. En ny produkt av stödtjänster lanseras under åren 2021-2022 som är en supersnabb reserv. Det ska bli enklare för vindkraften att delta i balansregleringen, säger Ann Jäderström.

Om balansregleringen
De produkter (tjänster) som idag handlas på balanseringsmarknaderna är Snabba (frekvenshållningsreserver), Medelsnabba (frekvensåterställningsreserver) och Långsamma (effektreserver på vintern).
Idag står vattenkraften till 95 procent för all manuell balansreglering i Norden och 100 procent för all automatisk frekvensreglering. På Svenska Kraftnäts webbsida (se nedan) kan de produktionsenheter som är intresserade av att leverera reserver göra en intresseanmälan. Där finns också information om de olika reservmarknaderna och hur processerna ser ut för att börja leverera.
Läs mer hos Svenska Kraftnät om reserver, klicka här>>

Text: Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube