Vindkraften behövs i Offerdal och Västbygden

Befolkningsavvecklingen talar sitt tydliga språk; landsbygden töms successivt på folk. Det saknas arbetstillfällen och möjligheter att försörja sig, vilket leder till en allt äldre befolkning och sämre service.

I tidigare blomstrande delar av Krokoms kommun som Offerdal och Västbygden är trenden dyster med skolnedläggningar och utflyttning. I dag bor det pensionärer och fritidsboende i 67 procent av bostäderna i Kaxås med omnejd.

Efter nedläggningarna av Änge Mekaniska Verkstad och andra verksamheter, samt en successiv minskning av jobb inom basnäringen jord- och skogsbruk, är sysselsättningsläget mycket allvarligt.

Mot den bakgrunden skulle de lokala effekterna av en stor vindkraftetablering kring Kaxås/Nordbyn innebära en ny giv och framtidstro.

Läs debattartikeln i Östersunds-Posten

Vindkraftcentrum på Youtube