Vindkraften billigare och effektivare visar ny Power Väst studie

Fiktiv nybyggnad av vindpark Töftedalsfjället visar på kraftig teknikutveckling och effektivitet av vindkraften under de senaste åren.

 

Mer elproduktion till lägre kostnad

För att förenkla arbetet med nyprojekteringen har befintliga positioner använts, vilket gjort att antalet vindkraftverk har reducerats. Istället för de byggda 21 st Siemens SWT-2,3-101 verken har 16 stycken Vestas V126-3,45 MW använts.

Resultat från en nyprojektering visar att en projektering idag med 200 meters totalhöjd skulle leda till 16 vindkraftverk (-5 st) med en årsproduktion på 182 GWh (+41%).  Kostnaden för hela parken skulle bli cirka 10% lägre än för den byggda parken och kostnaden per kWh skulle minska med cirka 36%.

Ljudpåverkan

Trots större och högre vindkraftverk minskar ljudpåverkan på omgivningen. Teknikutvecklingen har medfört förbättrade ljudnivåer från vindkraftverk.Rapporten finns att läsa här>>

Vindkraftcentrum på Youtube