Vindkraften fortsätter öka i Sverige

Foto: Peffe Modén

 

Vindkraften fortsätter att öka i Sverige och statistik från Energimyndigheten visar att 367 nya vindkraftverk togs i drift 2012

 

I slutet av 2012 fanns totalt 2 385 vindkraftverk och den installerade effekten var 3 607 MW. Produktionen av el från vindkraft var rekordstor och uppgick till 7,2 TWh. Det är en ökning med 18 procent jämfört med 2011.

 

Vindkraftens andel av den totala nettoproduktionen av el i Sverige var 4,4 procent jämfört med 2011 då andelen var 4,2 procent.

 

Västra Götalands län producerar mest el från vindkraft av alla län i Sverige.
I slutet av 2012 hade de 644 MW installerad effekt fördelat på 490 vindkraftverk.

Vindkraftverk finns i landets samtliga 21 län. Länet med den största utbyggnaden under 2012 var Gävleborgs län.

 

Enligt statistiken har utbyggnaden varit blygsam i Jämtlands län under 2012, endast tre nya verk redovisas.
Det betyder att de 26 verken i Stamåsen på gränsen mellan Strömsund och Sollefteå kommuner syns i statistiken först nästa år.

 

I vilket fall ser länslistan enligt Energimyndighetens siffror ut så här:
Strömsund fortsatt högst upp med 63 vindkraftverk. Härjedalen och Krokom har vardera 21. Berg har 9 och Åre 4.
Bräcke, Ragunda och Östersund har inga vindkraftverk som levererar ström.
Sammanlagt handlar det ändå om 118 turbiner med en installerad effekt om 226 MW.

 

Nästa år kommer listan ha förändrats rejält. I sommar byggs ett 70-tal vindkraftverk i länet, de flesta i Bräcke och Bergs kommuner.

 

http://energimyndigheten.se/Statistik/vindkraftsstatistik/De-20-kommunerna-med-mest-installerad-effekt-samt-antal-vindkraftverk-ar-2007/

Vindkraftcentrum på Youtube