Vindkraften ger fullbelagt och byggboom hos Högt Hett Säkert i Gåxsjö.

Snart ska de första vindkraftverken resas i Vasavinds parker i Åskälen och Munkflohögen. Det är redan nu full fart i parken med massor av entreprenörer. De flesta från närområdet. När tornresningen påbörjas i september ökar andelen inrest personal, mycket beroende på att de specialistkompetenser som då behövs inte finns i regionen. Det medför att efterfrågan på boendelösningar har ökat markant.

Högt Hett och Säkert i Gåxsjö har redan hyrt ut all boendekapacitet, men för att möta det ökade behovet har man hyrt in flyttbara hotellrum att komplettera med. Sedan tidigare har man iordningställt fyra lägenheter samt hyrt ut ett antal hus till vindparksarbetarna.

Hotellrummen lyfts på plats

När Vindkraftcentrum besökte Gåxsjö igår var utplaceringen av de nya hotellrummen i full gång. Det har krävts ett gediget förarbete eftersom vatten och avlopp från dessa kopplas in i det kommunala nätet. Dessutom har en ny betydligt kraftigare elanslutning installeras. För att den usla mobiltäckningen inte ska bli ett hinder kommer ett antal mobilförstärkare att monteras upp. Bredband är ett måste, men man väntar på att Servanet ska slutföra installationen som är oerhört viktig för att boendelösningen ska bli en succé. Ledningar ligger redan nedgrävda i backen till Gåxsjö och något besked om när det är klart har inte gått att få. Den gamla gymnastiksalen som finns i anslutning till konferensanläggningen byggs nu om till kök, matsal och tv-rum för de som bor där. Allt ska var klart till den 10 september då alla nya gäster anländer.

De nya hotellrummen ställs i anslutning till huvudbyggnaderna vid Gåxsjöns strand

För att transportera och lyfta de nya hotellrummen på plats hade ett lokalt företag från Laxsjö anlitats. Sköra Lyft och Transporter heter firman. Martin Eriksson som äger företaget berättar att han också har många uppdrag i vindkraftparken liksom åt Ottsjöns Snickeri och andra i närområdet som har behov av hans specialanpassade fordon och kompetens.

Martin Eriksson ägare till Sköra Lyft & Transport AB 
-Kunderna uppskattar att jag har direktkontakt med dem och en mycket god lokalkännedom. Det gör att mina uppdrag kan utföras effektivt och helt enligt kundens önskemål. Säger Martin Eriksson.

Puben i Gåxsjö

Högt Hett och Säkert bedriver också sedan tidigare konferensverksamhet samt anordnar utbildningar inriktat på höghöjdsarbete framförallt mot vindkraft. Välbesökta pubaftnar anordnas varannan lördag för såväl närboende som vindkraftarbetare och turister. De har också många specialevenemang som bröllop, födelsedagsfester mm. Företaget sköter också städningen av lokalerna i parken samt de hus som nyttjas av entreprenörerna. Catering är en annan del som ökat markant. Vid vårt besök hade de precis gjort klart 110 räksmörgåsar som dessutom kördes ut till vindkraftparken.

 

Stefan Karlsson som äger företaget tillsammans med Kerstin Johansson hjälpte själv till med att få de nya hotellrummen på plats.
- Nu när chansen uppenbarade sig genom bygget av vindkraftparken bestämde vi oss för att satsa rejält vilket har visats sig vara mycket uppskattat av såväl Vasavind samt flera av deras kontrakterade leverantörer. Vindkraften kommer att vara färdigbyggd om några år men då står vi med en modern boende-, utbildnings- och konferensanläggning vilket ger oss stora konkurrensfördelar. Parken behöver också servas i framtiden av inresta specialister som behöver någonstans att bo och där är vi redan etablerade i branschen. Säger Kerstin och Stefan som äger bolaget gemensamt

Vindkraftcentrum på Youtube