Vindkraften ger lokala jobb

 

I samband med att Länsstyrelsen i Jämtlands län ska lämna remissvar till Energimyndigheten om de utpekade riksintresseområdena för vindkraft så har Företagarna i Jämtland/Härjedalen och Vindkraftcentrum.se besökt landshövdingen Britt Bohlin och tjänstemän vid länsstyrelsen. Syftet var att berätta vad vindkraftutbyggnaden ger i form av företagande och jobb.

Se pressmeddelande

Vindkraftcentrum på Youtube