Vindkraften hotar inte allemansrätten

Anton Steen, Svensk Vindenergi, anser inte att vindkraften hotar allemansrätten.
Läs hans insändare i Allehanda,se 

Vindkraftcentrum på Youtube