Vindkraften som problem och lösning

Vindval publicerar en rad användarblad – korta texter om forskning kring vindkraftens effekter. I bladet om Vindkraft i svensk nyhetsmedia – problem eller lösning? skrivs bland annat:

”Medan politiker och vindentreprenörer ser vindkraften som en lösning, ser privatpersoner den oftare som ett problem.  Det visar en studie där forskare har undersökt hur vindkraft framställs av olika aktörer i svensk nyhetsmedia under drygt 20 år. De visar även att debatten över tid har kommit att involvera allt fler aktörer och blivit allt mer komplex.”

Forskningsprogrammet Vindval startade 2005 och drivs av Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Syftet är att ta fram och förmedla forskning om vindkraftens påverkan på människor, djur och natur.

/TL

Till användarbladet: https://www.naturvardsverket.se/contentassets/281c44988828425c9d12375ca3d2a035/anvandarblad-vindval-nyhetsmedia.pdf?_t_hit.id=Boilerplate_Episerver_Features_EpiserverFind_Models_EpiserverFindDocument/26563_iv&_t_q=medieanalys

 

Vindkraftcentrum på Youtube