Vindkraften står för 11 procent

En ny milstolpe enligt Svensk Vindenergi

 

Vindkraften ska ha passerat en viktig milstolpe och ska numera motsvara elva procent av den svenska elanvändningen. Under de senaste 52 veckorna ska vindkraften i Sverige ha producerat 15 terawattimmar enligt ett pressmeddelande från Svensk Vindenergi.  
Läs mer

Vindkraftcentrum på Youtube