Vindkraften växte med 50 %

 

Vindkraftcentrum.se har låtit H1 Communication undersöka hur vindkraftsbranschen växer räknat i antal årsarbeten.

          Vid undersökning av hur många som arbetade med vindkraft i Jämtland/Härjedalen under 2012 så hamnar summan på ca 300 årsarbeten. 2011 var motsvarande siffra ca 200 arbetstillfällen, detta innebär att antalet arbetstillfällen ökat med ca 50 procent, säger Roger Isaksson vid H1.

 

Roger Isaksson tror att antalet årsarbeten egentligen är större:

 

          En del som saknas i undersökningen är ett antal enskida personer och enskilda bolag som gör arbeten inom befintliga vindkraftsparker med bland annat snöröjning och liknande.

 

Vid samtalen med aktörerna i branschen i framgår att den växer ordentligt också i år.

 

          Det är fler vindkraftsparker som har alla papper klara och står redo att börja byggas redan under 2013 så vi kommer att se en ökning.

Enligt Vindkraftcentrums.ses uppskattningar restes det ett 20-tal vindkraftverk 2012. Under 2013 sätts drygt 70 upp, samtidigt som det pågår markarbeten och kraftledningsbyggen för minst lika många till.

Även om det tas nya investeringsbeslut med jämna mellanrum så är inte branschen lika optimistisk som den var vid förra mätningen.

          I undersökningen frågar vi också hur man ser på arbeten inom vindkraften om tre år. Där märks i dag en mycket större osäkerhet om hur framtiden ter sig än vad fjolårets undersökning visade. Detta på grund av både Europas ekonomiska situation, uppbromsade beslut om nya parker och dagens låga elpriser, säger Roger Isaksson.

           

I undersökningen har ett hundratal företag tillfrågats om hur många årsarbeten som utförts i vindkraftbranschen. Företagen representerar ett spektrum från naturinventeringar via vägbyggen till vindkraftstekninker i färdiga parker. Ett årsarbete motsvarar en heltidstjänst under ett år och i undersökningen har ett antal mindre företag angett delar av årsarbeten.

 

För frågor:

Torbjörn Laxvik, projektledare i Vindkraftcentrum.se, 070 780 90 34

Roger Isaksson, H1 Communication, 0771 24 25 26

 

 

Vindkraftcentrum på Youtube