Vindkraftens lokala nytta

Mittuniversitetet i Östersund får projekt pengar av Energimyndigheten för att belysa vindkraftens lokala nytta.

Läs mer

 

Vindkraftcentrum på Youtube