Vindkraftnärvaro på Europaforum

För 24.e gången har Europaforum samlat ledande politiker och tjänstemän i de fyra nordliga länen för att diskutera och positionera sig till EU.

Denna gång ägde mötet rum på Hallstaberget i Sollefteå och på plats i monter fanns det nya nätverksprojektet Vindkraft – generator för hållbar utveckling, liksom Vindkraftcentrum.se.

De övergripande diskussionerna handlade om hur EU och dess program kommer att se ut i framtiden och vad en trolig mindre budget kommer att betyda för Norrland. Och vad kommer ett brittiskt utträde ur Unionen betyda för den norrländska exportindustrin.

I en paneldebatt, där bland annat Landsbygdskommissionens 75 förslag och kommande proposition diskuterades deltog bland andra regionrådet från Region Jämtland-Härjedalen Robert Uitto och Hela Sverige ska levas Terése Bengard.

          Ok, det är bra som grund. Men vad norra Sverige behöver är samma möjligheter att öka sin produktion och utveckla innovationer, sa hon.

Brexit var ett tema och EU-kommissionären Cecilia Malmstöm var en av flera som försökte analysera konsekvenser och möjliga framtider.

Vindkraften var inget särskilt stort diskussionsämne bland den bortåt ett par hundra stora församlingen.

Men i de antagna dokumenten nämns både Testbädd för vindkraft i kallt klimat och att den förnybara energin i norr är väsentlig för både basindustri och nya växande högteknologiska branscher som datorhallar och batteritillverkning.

Detta fick deltagarna vid Europaforum ta del av vid mötet: (delades till alla), klicka här>>

Bild 1: Till höger i Sollefteå kommuns monter står Erik Lövgren som är kommunikatör i Vindkraft - generator för hållbar utveckling

Vindkraftcentrum på Youtube