Vindkraftsbolagen kan undantas koncessionsplikt

Från och med 2021 kan regelsystemet för att bygga elnät bli flexiblare. Det innebär bland annat att vindkraftsbolagen slipper söka koncession för elnät inom parken. Det kommer också bli enklare att ändra och justera i koncessioner.

–Ambitionen är att reglerna ska var så tydliga att man inte ska behöva söka koncession därför föreslår vi att förhandsbeskedet tas bort. Uppfyller man kraven i nuvarande förordning ska det var så tydligt att man inte behöver sväva i ovisshet, säger Elisabet Falemo, som lett utredningen om Moderna tillståndsprocesser för elnät  SOU 2019:30.

Det är en diger utredning, som innehåller en hel del förslag på regelförenklingar och förändringar för elnäten.

Omodernt regelverk
Regelverket har blivit omodernt (senast en stor förändring gjordes var 1958) och hänger inte med samhällsutvecklingen.  Branschorganisationer och elnätsföretag med flera har varnat för allvarliga konsekvenser om inte elnätskapaciteten byggs ut i snabbare takt än den görs idag. Den ökade elektrifieringen kräver större flexibilitet i regelverket för nätkoncessioner så att det inte skapar osäkerhet eller sätter upp onödiga hinder för energiaktörer, samtidigt som övriga samhällsintressen ska skyddas.

Förslagen som ligger innebär att underlätta anslutning och innehav av stora och små elproduktionsanläggningar. Undantaget från koncessionsplikt och möjligheter till dispens ska bli lättare och reglering av elnät ska anpassas och göras oberoende av koncessionsinnehav.

För att minska onödiga hinder föreslås ett antal administrativa förändringar. Det ska bli enklare att uppgradera och modifiera befintliga ledningar. Alla elledningar behöver inte tillstånd. Ledtiderna för att bygga elledningar ska kortas med upp till två år genom en bättre samordnad tillståndsprocess.

Energiföretagen som remissinstans anser bland annat i ett yttrande att ytterligare åtgärder behöver övervägas om det är möjlighet att införa förtur för domsstolsmål angående elnät, och att begränsa antalet tillfällen för yttranden. Vidare anser energiföretagen att för att snabba på tillståndsprocessen bör Koncessionsmyndigheten överta Lantmäteriets uppgifter om nätkoncession för linje.

Remissrundan klar
Efter remissrundan ligger nu ärendet på Infrastrukturdepartementets bord.

–Vi har sammanställt remisserna men har inte tagit några beslut om hur vi går vidare. Om det inte krävs några kompletteringar eller större omarbetningar är det troligt att den kommer gälla från 2021. Det går ju att lyfta ut och behandla delar separat som till exempel koncessionsplikten, säger Philip Westling, handläggare på Infrastrukturdepartementet.

I pipeline ligger Energimarknadsinspektionens nya omarbetade elmarknadsdirektiv som kommer att lämnas in 28 februari 2020. Huruvida de två utredningarna kommer att sammanvägas kunde inte Philip Westling svara på.

Om allt flyter på föreslås författningsändringarna träda i kraft den 1 januari 2021. Däremot kommer förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857) fortsätta att gälla till den 1 januari 2022.

Utredningen Moderna tillståndsprocesser för elnät SOU 2019:30 kan läsas i sin helhet, klicka här>>

Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube