Vindkraftseminarium i Lungsjön samlade projektörer, investerare och kommunala beslutsfattare

I triangeln mellan Sollefteå, Ragunda och Strömsund finns långt framskridna planer på fortsatt etablering av vindkraftsparker. Den 18 april samlades därför 30-tal projektörer, investerare och kommunala beslutsfattare på Lungsjöns lägergård utanför Ramsele för att diskutera och samverka kring framtidsfrågorna.

I området mellan Ramsele, Hammerdal och Strömsund i skogarna på gränsen mellan Västernorrland och Jämtland finns Skandinaviens största vindkraftparker med 149 verk i Björkhöjden, Ögonfägnaden och Stamåsen.

Planer finns på fler vindkraftparker i området och den 18 april samlades projektörer, investerare och kommunala beslutsfattare för att informera varandra om framtidsplaner, tidsplaner med mera och diskutera hur man kan driva frågorna framåt.

Seminariet arrangerades på Lungsjöns Lägergård utanför Ramsele i byn Lungsjön, en av de byar i området som kraftsamlat och mer eller mindre ”gått man ur huse för” att skapa mervärde och lokal nytta av de miljardinvesteringar som genomförts och som planeras i bygden.

Medverkande aktörer på vindkraftseminariet var bland annat Windspace, Nordan Vind Vindkraft AB, VasaVind, SCA Energy, Statkraft och E.ON Energidistribution. Berörda kommuner med representanter på plats var Sollefteå, Ragunda och Strömsund och andra medverkande var bland andra Ramsele-Edsele företagarförening, Vindkraftcentrum.se i Hammerdal och den nationella vindkraftssamordnaren Karin Österberg från Östersund.

Seminariet var ett samarrangemang mellan Energimyndighetens två projekt i området; ”Lokal förankring av vindbruksprojekt” och Sollefteåbaserade ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”.

Dagen varvades med korta presentationer från de olika medverkande och ett längre pass med ”speeddating” där lite mer informella samtal kunde hållas i mindre grupper.

Dagen avslutades med en inspirationsföreläsning av Anna Magnusson som berättade vad vindkraftssatsningarna i området betytt för Lungsjöns utveckling.  Som en direkt följd av vindkraftssatsningarna kan hon driva sin företagsverksamhet omväxlande i Östersund och i föräldrahemmet i Lungsjön tack vare att bredband och bättre mobiltelefontäckning nu finns i Lungsjön.

Seminariet samlade ett 30-tal medverkande och gav mersmak för fler vindkraftseminarier med samma upplägg i framtiden

          Det var en mycket givande dag och för mig var det bra att kunna ställa frågor direkt till berörda beslutsfattare i de kommuner där jag verkar, sammanfattade Hans-Erik Flodin från Nordan Vind Vindkraft AB

Hans-Erik Flodin fick fick medhåll av Sollefteå kommuns kommunalråd Åsa Sjödén.

      –      Ja, verkligen intressant, givande och lärorikt att få rejält med tid att sitta ner med projektörerna på det här sättet, konstaterade Åsa Sjödén.

Bilden: Anna Magnusson

Vindkraftcentrum på Youtube