Vindkraftsindustrin växer kraftigt i USA

Det pågår en kraftig expansion av vindkraft i många regioner inom USA. För närvarande är 200 projekt igång i 33 stater. Cirka hälften av staterna kommer snart ha installerat drygt 1 000 MW vardera. Oljestaten Texas ligger i topp följt av den folkfattigaste staten Wyoming och New Mexico.

Expansionen av USAs vindkraft har nått nya höjder under andra kvartalet i år. Det redovisar AWEA (American Wind Energy Association) i sin marknadsrapport. Den totala vindkapaciteten i USA uppgår genom ökningen till 97 960 MW som fördelas på drygt 57 000 vindkraftverk i 41 stater och två amerikanska territorier.

I sex stater står vindenergi för 20 procent av statens totala elproduktion. Cirka hälften av alla amerikanska stater har tillräckligt många projekt för att öka sin installerade vindkapacitet med 25 procent eller mer.

AWEAs VD Tom Kiernan menar att vindkraftens framväxt gör att företag har fått upp ögonen för amerikansk vindkraft och ser att den är prisvärd och ger konkurrensfördelar. De ökade investeringarna stärker den amerikanska ekonomin.

Det är inte bara på land som vindkraften växer utan även till havs.  Flera projekt ligger i pipeline för stater som bland annat Maryland, Connecticut, New York och New Jersey. Det största hittills planerade offshore-projektet i USA ligger i Jersey där danska företaget Ørsteds står bakom Ocean Wind-projektet som innefattar 1 100 MW.
  
Text: Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube