Vindkraftsintresse nära Åreskutan

 

Vindkraftcentrum.se har träffat representanter från Windcluster Norway samt Dalaneregionen i södra Norge

 

Dalane är en del av Rogalands fylke och består av de fyra kommunerna Eigersund, Bjerkreim, Lund och Sokndal. Regionen står inför en stor vindkraftsutbyggnad och ville ta del av vindkraftcentrums erfarenheter från Jämtlands län.

Sammanlagt handlar det om 14 parker om en installerad effekt på 1300 MW och regionen vill skaffa sig mer kunskap hur vindkraftsutbyggnaden kan ge lokal nytta och uppdrag för det lokala näringslivet.

 

Seminariet hölls på Copperhill i Åre och kom bland annat att handla om samarbete kring kompetensförsörjning. Med Windcluster Norway följde vindkraftcentrum upp de affärskontakter som tagits över kölen det senaste halvåret.

 

 

Med på bilden är Marthon Skårland , ordförande i Bjerkreim, Leif Erik Egaas, ordförande i Eigersund, Trond Arne Pedersen, ordförande i Sokndal, Unn Therese Omdal viceordförande i Eigersund, Therese Anita Holmen, kommunestyrerepresentant Sokndal, näringslivschef Valentin Svelland, projektledare Helene Døscher, Viggo Iversen, windcluster Norway, Tor-Ove Nesset från Ramböll samt vindkraftcentrums Mona Sehlin, Jörgen Eriksson och Torbjörn Laxvik.

Fotograf Ole Rönning Kristiansson

 

Vindkraftcentrum på Youtube