Vindkraftskurs.se finns för dig som vill ha grundläggande kunskap om vindkraft!

Kursen, som ligger helt öppen på nätet, skapades speciellt för handläggare på länsstyrelser och kommuner men den är lika relevant för alla som vill veta mer om vindkraft.

Här kan du lära om vindkraftens förutsättningar i samhällsplaneringen, om teknik, vindresurser, ekonomi och miljöpåverkan samt vad som krävs för prövning av tillstånd. Dessutom finns en idébank som innehåller goda exempel på lokal nytta.

Du får också tillgång till de webbinarier som sänds från vindkraftskurs.se. De behandlar aktuella frågor, till exempel vindkraft och fåglar, vindkraft och ljud, repowering och tillsyn.

Vindkraftskurs.se drivs av Uppsala universitet och finansieras av Energimyndigheten. Kursen uppdateras kontinuerligt för att ständigt vara aktuell. Välkommen in och lär mer!

Vindkraftcentrum på Youtube