Vindkraftspark i fjällmiljö invigd

Sjisjka vindkraftspark – i vilken Jämtkraft är en av delägarna – invigdes i förra veckan.

 Ett särskilt tack riktar jag till hjältarna som byggt parken, sa vd för Sjisjka Vind, Fredrik Björckebaum, i sitt invigningstal och syftade på de speciella förhållanden som råder på fjället.

Parken ligger på lågfjället Sjisjka i Gällivare kommun och rymmer 30 turbiner. I det klara vädret siktades både Kebnekajsemassivet och Kiruna åtta respektive ett par mil bort.
Anläggningen ägs i partnerskap av Skanska, O2 och Jämtkraft och elproduktionen beräknas till 200 GWh per år, vilket motsvarar elförbrukningen hos 43 000 hushåll.

 

                                                                                                                         Foto: Torbjörn Laxvik

Det här är ett av de största vindkraftprojekten i Sverige, sa förre generaldirektören för Energimyndigheten, Tomas Kåberger, som nu hjälper Japan med sin energiomställning som ordförande i Japan Renewable Energy Foundation.

                Sverige ligger väl till i förhållande till EUs målsättningar om satsning på förnyelsebar energi, berättade han.
                – Utbyggnadstakten av vindkraft är högre än någon kunde tänka sig för några år sedan.
                Ett verk per arbetsdag tas i drift nu. 
 

                I Kina är takten ännu högre, där byggs ett verk i timmen. 

               – Vackert väder gör vindkraftsverken ännu vackrare, sa Tomas Kåberger innan det var dags att ta turen upp på fjället.
              
Och lycka till med driften, sa han med hälsning till ägarna.

 


                                                                                                                           Foto: Torbjörn Laxvik

 

Väg ända upp i parken blev det först nu i somras för att frakta turbinerna ända fram. Annars har stordelen av transporterna gått med järnväg.

Det gäller prefabricerade betongfundament, maskiner, bilar, dumprar – och de som arbetat i parken. 

Under byggskedet har 80 – 100 personer jobbat i parken och de har tagit sig från boendet i Gällivare till Sjisjka i specialchartrat tåg.

 

                                                                                                                           

I en större tältkåta vid järnvägen jojkade och sjöng Yana Mangi före och efter själva bandklippningen.
Och första jojken var till vinden.

Några anekdoter från platsen bjöd hon också på, hon har några av sina rötter i området.

 


                                                                                                                          Foto: Torbjörn Laxvik

 

Vindkraftverken står placerade på en höjd men också ner i en dalgång.
De är 130 meter höga och rotorbladen är 50 meter långa.

Området ingår i ett Natura 2000-område vilket ställt krav på så liten miljöpåverkan som möjligt.

Exempelvis har inget naturligt material från fjället fått användas till vägar eller fundament.

 

                                                                                                                           Foto: Torbjörn Laxvik

 
                                                                                                                        Foto: Torbjörn Laxvik

Inför hundratalet inbjudna uppe i parken klipper Gällivare kommuns representant, Margareta Pohjanen, bandet som Fredrik Björckebaum och Jemtskas vd Lars Andersson håller sträckt. Jag är stolt över att Gällivare kommun har fått sin första vindpark och jag hoppas att vindkraften ska föra med sig lokal nytta. Ett särskilt tack till Girjas sameby för gott samarbete, sa Margareta Pohjanen.

Redan 1999 tog O2 kontakt med samebyn för en eventuell vindkraftspark och med tiden har samarbetet utvecklats.
Exempel här är att samebyns medlemmar har hjälpt till med röjningsarbete, anläggningsarbete och vindmätning.

En bygdepeng på runt 300 000 om året kommer att delas ut under vindkraftsparkens livstid som utvecklingspengar till kommunen.
En del är riktade till de närmaste byarna Killinge, Kaitum och Neisuanto.

Totalkostnaden för parken är 1,1 miljarder kronor och Skanskas ägarandel är 50 procent medan O2 och Jämtkraft äger 25 procent vardera.

Skanskas och Jämtkrafts gemensamma bolag Jemtska har varit huvudentreprenör för all infrastruktur, det vill säga vägar, el- och optonät samt transformatorstationer.
Vestas har leverat och monterat turbinerna. Hammerdals betong har leverat de prefabricerade fundamentdelarna.

 

                                                                                            Foto: Torbjörn Laxvik

Vindkraftcentrum på Youtube