Vindkraftsparkerna får byggas

Klartecken till 360 snurror

Mark- och Miljööverdomstolen ger genom sin dom klartecken att bygga uppemot 360 vindkraftverk i Björkhöjden-Björkvattnet, Ögonfägnaden och Bodhögarna i Sollefteå, Ragunda och Strömsunds kommuner.
Ett beslut att sätta igång byggena från  Statkraft SCA Vind AB kan komma i början av nästa år.
–          Vid ett positivt besked från miljööverdomstolen hoppas vi ta ett investeringsbeslut före mars månads utgång, sa Bengt Vernmark från Statkraft mellan föreläsningarna vid Nolia Vind i förra veckan.
Läs mer:
http://www.svea.se/Om-Sveriges-Domstolar/Pressrum/Nyheter-och-pressmeddelanden/Mark–och-Miljooverdomstolen-meddelar-dom-i-mal-rorande-tillstand-till-vinkraftsparker-i-Vasternorrlands-och-Jamtlands-lan-mal-nr-M-824-11-825-11-och-847-11/

Vindkraftcentrum på Youtube