Vindkraftspengar till Rätansbygden

Vindkraftsutbyggnaden är nu i full gång i Rätansbygden. Nu har en miljon kronor utbetalats till Rätansbygdens byalag pengar avsedda för att utveckla bygden.

Läs mer

 

Vindkraftcentrum på Youtube