Vindkraftsprojektet Björkvattnet blir fransktägt


Björkvattnet Vind AB har sålts till det franska investeringsbolaget InfraVia med försänkningar inom branschen. Parken, som kommer ha General Electric senaste modell av Cypress-turbiner på 5,3 megawatt vardera, beräknas stå klar i slutet av nästa år.

Projektet är en del av det tillståndsgivna Björhöjden-Björkvattnet- projektet som SCA och Statkraft fick 2010. Då Björkvattnet inte blev byggt kunde Hans-Erik Flodin teckna ett avtal med ägarna att som verksamhetsutövare av tillståndet utveckla projektet. Därmed bildades bolaget Björkvattnet Vind AB. Under senare år har danska Wind Space och GE Renewable Energy klivit in som samarbetspartner.

I början av augusti i år hölls ett informationsmöte med allmänheten som löpte utan några stridigheter och motsatta åsikter enligt Hans-Erik Flodin. Arbetet har redan kommit igång med att avverka skog, öppna närliggande bergtäkt, påbörja vägbyggen och planera för fundamenten. Stenger Ibsen Construction från Örnsköldsvik bygger vägar och fundament.

-Vi nyttjar bolag som jobbar lokalt och regionalt och speciellt om de arbetat med vindkraft sedan tidigare, berättar Hans-Erik Flodin, avgående VD för Björkvattnet Vind AB.

Efter försäljningen står han inte utan bolag utan representerar ett antal bolag och projekt inom vindkraft. Moderbolaget Svenska Vindbruksbyggarna AB samt flera andra moder- och dotterbolag finns kvar. Bolagen sysslar sedan 1990 med projektering, design av vindkraftparker, miljö- och tillstånd, vindanalys och vindmätning med mera.

Cypress-turbinerna ska, enligt General Electric, för närvarande vara de kraftfullaste landbaserade turbiner i drift.  I affären ingår ett 25-årigt fullserviceavtal med GE.

Fakta
Vindkraftpark Björkvattnet
Beläget: Ragunda kommun (mellan Hammerdal-Ramsele-Hammarstrand i samma område som Statkrafts 149 vindkraftverk) i Västernorrland.
Markägare: SCA samt två privata
Antal verk: 33 Cypress-turbiner 5,3 MW från GE
Totaleffekt: 175 megawatt som förser 175 000 hem med hushållsel
Investerare: InfraVia European Fund IV, är ett oberoende franskt investeringsbolag som verkar i hela Europa med att bland annat bygga järnvägar, sjukhus och industrier. Bolaget grundades 2008 och är verksamma i elva europeiska länder.

Text: Birdie Dahlberg

Bilden: Hans-Erik Flodin Foto: Privat

Vindkraftcentrum på Youtube