Vindkraftsutbyggnaden i Ånge ger satsningar på vätgasfabrik

RES Renewable Norden och Ånge kommun har tecknat en avsiktsförklaring för att utveckla en industrisite i Alby, med en vätgasanläggning. RES har fyra vindkraftsprojekt i Ånge och grannkommunen Ljusdal. 

RES kommer att leda arbetet med vätgasanläggningen och gör nu analyser och undersökningar. De planerar att ha en detaljplan klar till 2022/2023 och målet är att kunna erbjuda vätgas 2024/2025. 

Storlek på vätgasproduktionen är i dagsläget oklart.

– Vi utreder vilka volymer vätgas det kommer röra sig om. I nuläget är det främst tillgänglig kapacitet i elnätet som kommer styra. Vi har tillsammans med energibolagen påbörjat en nätutredning för att kartlägga tillgänglig kapacitet i elnätet. Vi har ännu inga klara besked, men vår målsättning är 20MW till årsskiftet 2024/2025 och 100MW till årsskiftet 2026/2027, säger Sigrid Nord, projektledare på RES.

Vätgasproduktion är en elintensivindustri och kräver stora mängder förnybar el. Björnberget är det största vindkraftsprojektet RES har i Ånge med 60 turbiner och en total effekt på 375MW.

– I det här fallet är det tydligt att vindkraftsutbyggnaden möjliggjort och boostat intresset för den här typen av elintensiva etableringar i Ånge kommun. Den nya stamnätsstationen i Tovåsen är inte en liten pjäs utan bland de största i Sverige, säger Emelie Säterberg, näringslivsutvecklare på Ånge kommun. 

Men det är fortsatt en splittrad bild om vindkraft, det är ibland svårt att se vad vindkraften kan ge för både politiker och kommuninvånare.   

– Det är klart att vi vet att det direkta närområdet till vindkraften får en slant och att ett antal lokala företagare i Ånge och kringliggande kommuner fått ett lyft. Men RES vätgasprojekt i Alby är ett stort kliv på vägen och inbringar mycket hopp hos mig om att vi kommer se större värden från vindkraftsetableringarna framöver. Den industrisite vi nu detaljplanerar rymmer fler verksamheter och om det blir så att siten både kommer kunna erbjuda god tillgång till grön el och grön vätgas är potentialen enorm och vi ökar vår konkurrenskraft om att landa fler stora etableringar avsevärt, fortsätter Emelie Säterberg. 

Linnéa Karlsson

Vindkraftcentrum på Youtube