Vindkraftsteknikerutbildningen

karinsbild

 

Vindkraftteknikerutbildningen i Strömsund håller hög nivå enligt en Europeisk jämförelse.

Vindkraftteknikerutbildningen i Strömsund deltar tillsammans med Högskolan på Gotland som Sveriges representanter i ett stort EU-projekt som heter VET-Wind (Vocational Education and training of wind Technicians). Projektet som är tvåårigt startade i september 2011 med målet att utbyta erfarenheter och kompetens mellan länderna.
Under vecka 16 deltog Karin Liinasaari och Tommy Jönsson från Strömsund samt Liselotte Aldén från Gotland i möte med representanter från sju länder vid Spaniens utbildningscentrum Cenifer i Pamplona. Kompetens, innehåll, lärmetoder och lärmaterial diskuterades vid mötet. Det konstaterades att de svenska utbildningarna till vindkrafttekniker håller en hög nivå och har ett innehåll som motsvarar minst BZEE och City and Guilds, tysk och engelsk certifierad utbildning.
Nästa möte inom EU-projektet hålls på Gotland i juni där deltagarna kommer att delta i workshopen ”Train the trainer” det vill säga utbildning för lärare på vindkraftteknikerprogram, arbeta vidare med att skapa möjligheter för utbyte av studenter och lärare mellan de olika länderna samt ta del av Gotlands långa erfarenhet av vindkraftsunderhåll. Läs gärna mer på www.vetwind.eu.

BZEE betyder Bildungszentrum für Erneuerbare Energien http://www.bzee.de/index.php?id=41&;L=3 och mer information om certifieringen City and Guilds hittar du på http://www.cityandguilds.com/int-home.html

Vindkraftcentrum på Youtube