Vindpark blir turistattraktion


”Glötesvålen 1010 meter över havet” kallas den turistverksamhet som nu byggs upp kring Glötesvålens vindpark. Det är ett koncept med tre delar: utställning om parken, café och guidade turer. 
Läs mer

 

Vindkraftcentrum på Youtube