Vindpark levererar vätgas för första gången

För första gången har vätgas i industriell skala producerats med vindel invid en vindkraftspark.

Målet framöver är att producera 300 kilo förnybart väte om dagen innan produktionen ökar upp till ett ton om dagen under de kommande månaderna.

Det är det franska bolaget Lhyfe som byggt en vätgasanläggning vid en vindkraftpark i Bouin i Vendéeregionen. Parken ligger fem mil sydost om Nantes och består av åtta vindkraftverk varav tre nu används för att göra grön vätgas.

Siktet är inställt på att utöka verksamheten och särskilt intresse har man för havsbaserad vindkraft. Tillsammans med andra spelare planeras en anläggning i danska Skive som ska omvandla vindel med en 24-megawattselektrolysör till vätgas. Åtta ton om dagen beräknas kapaciteten till.

I Danmark är tanken att vätgasen görs om till grön metanol för att användas i transportsektorn. I den franska pilotanläggningen ska vätgasen transporteras med vätgasdriven tankbil till närmaste stad där den ska driva bussar och sopbilar.

I Sverige finns många planer och projekt kring vätgas. Ett näraliggande exempel är Rabbalshede kraft som äger vindkraftparker i främst södra delarna av landet. I planerna framåt finns ett pilotprojekt på cirka en megawatt elektrolys med planerad gasleverans redan nästa år samt en industriell utrullning av runt tre anläggningar på totalt 50 megawatt under perioden 2023-2025.

/TL

Vindkraftcentrum på Youtube