Vindparken Åskälen-Österåsen ska ge lokala jobb

Vindparken Åskälen-Österåsen ska ge lokala jobb

Under våren räknar de blivande ägarna av vindparken Åskälen-Österåsen med att upphandla vindkraftverk, entreprenader och elnät till den maximalt 105 verk stora anläggningen i Strömsunds och Östersunds kommuner.

Blivande ägare är Stena Renewable och Jämtkraft som med andelen 80 procent respektive 20 procent tar över parken när alla tillstånd är klara. Projektör och säljare är Dählie Kraft med kompanjonerna Björn Dählie och Hans Olofsson.

 Det har kostat en del att projektera parken och det blir förstås än mycket dyrare för oss att köpa och sätta upp vindkraftverken också. Men något verk kanske vi behåller, säger Björn Dählie.
Totalt ligger investeringen på 3,6 miljarder kronor. Verken har en maxhöjd på 180 meter och går det som tänkt ska parken stå färdig 2015. Byggstarten kan ske under 2012.
Tills vidare driver Dählie Kraft, Stena Renewable och jämtkraft projektet vidare tillsammans och företagen har träffat Strömsunds och Östersunds kommuner för att stämma av i tillståndsprocessen, vetofrågorna ligger hos kommunerna. Och i samband med det besökte man också Vindkraftcentrum i Hammerdal och fick en orientering vad detta projekt kan bistå med.
Från Stena Renewable deltog vd Göran Danielsson samt Matilda Afzelius och Dan Sandros. Från Jämtkraft deltog Melcher Falkenberg och Tommy Borg.
Som verken är placerade på kartan just nu så hamnar 79 av de 105 verken i Strömsunds kommun och återstående i Östersundsunds kommun. Som ett slags bygdepeng föreslås en vindbonus att delas ut till föreningslivet i respektive kommun i proportion till hur många verk som byggs.
Vitsen är också att skapa lokal förankring genom att anlita lokala underentreprenörer och under byggtiden beräknas vindparken sysselsätta mellan 100 och 150 personer. När parken sedan är i drift förväntas parken skapa upp emot 25 årsarbeten.
I parken Åskälen-Österåsen, som ligger väster om E45:an mellan Häggenås och Hammerdal, beräknas knappt 800 GWh produceras vilket motsvarar hushållselen till 150 000 hushåll.
När Björn Dählie och Hans Olofsson började fundera på investeringar för ett antal år sedan i vindkraft handlade det om något eller några verk och inte något så här stort. De säger att de inte har något nytt projekt på gång, men:
  Vi har lärt oss så otroligt mycket om branschen. Det vore ju egentligen dumt att stoppa nu , säger Björn Dählie.
dahlietre
  

Björn Dählie flankerad av Melcher Falkenberg, Jämtkraft, och vd vid Stena Renewable, Göran Danielsson.

 

Vindkraftcentrum på Youtube