Vindval om Samhällsnytta och ekonomi

Vindval publicerar en rad användarblad – korta texter om forskning kring vindkraftens effekter. I bladet om Samhällsnytta och ekonomi skrivs bland annat:

” Utbyggnaden skapar arbetstillfällen lokalt och regionalt och kan bidra till att utveckla näringslivet. Men den lokala nyttan behöver stärkas på fler sätt för att få acceptans för vindkraft.”

Forskningsprogrammet Vindval startade 2005 och drivs av Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Syftet är att ta fram och förmedla forskning om vindkraftens påverkan på människor, djur och natur. 

/TL

Till användarbladet: https://www.naturvardsverket.se/contentassets/a799743d00b840d5b31b213dee14d563/faktablad_vindkraftens-paverkan_2.pdf

 

Vindkraftcentrum på Youtube