Vinnare utsedd i tävling om små vindkraftverk

Tävling för leverantörer av små vindkraftverk, pressmeddelande från Svensk Vindkraftförening

Svensk Vindkraftförening utlyste i höstas en tävling med syfte att få fram bättre information till potentiella köpare av små vindkraftverk genom internationell konsumentmärkning, vilket i förlängningen förhoppningsvis leder till bättre produkter som våra medlemmar kan köpa.

Företag som är registrerade i Sverige och till den svenska marknaden levererar små vindkraftverk som konsumentmärks enligt IEC-standard kunde ställa upp och försöka vinna prispengarna. Tävlingen förlängdes och pågick till den sista juni 2016.

Vi har nu glädjen att meddela resultatet:

Första pris: InnoVentum AB – Giraffe 2.0 Hybrid Wind-Solar Power Station

Juryns motivering:

InnoVentum har en tydlig vision och ambition att nyttja naturens resurser på bästa sätt och skapa grönare lösningar. De har anlitat SP för att konsumentmärka sin produkt Giraffe 2.0 och blev först med att skicka in ett tävlingsbidrag som uppfyllde alla kraven i tävlingsutlysningen.

Giraffe 2.0 har en unik design och funktion som på ett innovativt vis förenar solenergi med vindenergi. Själva vindkraftverket är ett Windspot 3.5 från Sonkyo Energy, vilket InnoVentum har skapat en nydanande helhetslösning av med sitt egenkonstruerade trätorn.

Det är också bra gjort av InnoVentum att hitta en placering för att demonstrera Giraffe 2.0 i en urban miljö som har bra vindförutsättningar, för att genomföra proven som krävs för konsumentmärkningen och ge bra elproduktion. Annars är det ju främst i öppna landskap som småskalig vindkraft brukar ha sina tillämpningar.

Läs mer>>

Vindkraftcentrum på Youtube