Vinterrapport från bygget av Åskälen / Munkflohögen vindkraftsparker

I de snöiga skogarna på kommungränsen mellan Strömsund och Östersund investeras det just nu stora belopp där Vasavind uppför två stycken parker om sammanlagt 103 vindkraftverk. Arbetet är redan i full gång, trots den rikliga vintern.

– Just nu ligger vi faktiskt lite före tidplanen, berättar Rolf Rubensson som jobbar åt Vasa Vind. Men det är fullt upp! Att det går så bra är tack vare att vi har väldigt kompetent personal till alla olika arbetsmoment och att vi har bra stämning på arbetsplatsen.

För tillfället arbetar runt 50 personer med den stora byggnationen, och de allra flesta kommer från den omkringliggande regionen.

– Det här är en stor arbetsplats i Norrland, säger Rolf. Det känns såklart bra att de som jobbar som maskinförare eller markpersonal kommer från trakterna.

De huvudsakliga uppgifterna under vintern är att anlägga vägar, gräva gropar för fundament och att anlägga planer för de stora lyftkranar som behövs för att börja resa vindkraftverken framåt sommaren. Samtidigt pågår dragning av kablage och andra aktiviteter som ska göra att byggandet av vindkraftverken blir så effektivt som möjligt i sommar. Transformatorstationen som ska koppla upp Munkflohögen till elnätet är redan färdig.

Det är det vindkraftserfarna byggföretaget Stenger & Ibsen som ansvarar för anläggandet av den storskaliga infrastrukturen. Tillsammans med Vasa Vind har de satt upp huvudkontor för operationen i Munkflohögen, i anslutning till en gård som håller på att renoveras. Kontorsytorna har byggts i baracker som ställts upp på gårdsplanen och ett gammalt militärförråd används som lager.

– Det passade bra att hyra och använda byggnaden här, förklarar Rolf, och vi kan använda huset som kök och fikarum.

Ute i parkområdet har det även byggts en betongfabrik, med ett eget litet kontor och labb, som snart är redo att börja leverera de stora mängder betong som behövs till fundamenten som vindkraftverken ska stå på.

– Vi håller på att tina upp betongfabriken så att vi kan börja testgjuta, berättar Tobias Sandqvist som är på plats i fabriken. Sen satsar vi på att kunna börja gjuta fundamenten i april. Tre är faktiskt redan klara, sen förra året.

Man räknar med att hinna med fyra fundament i veckan, fram till och med november, innan det blir för mycket vinter igen. Varje fundament består av 450 kubik betong, så det kommer att bli bråda dagar.

Förutom betongfabriken finns även två bergtäkter inom vindparksområdet. Där bryts material som bland annat används till de tio mil vägar som håller på att anläggas. I framtiden kommer det att finnas en genomfartsväg genom hela parken, och man räknar med en del intresserade besökare i området.

– Just nu är det ju en byggarbetsplats, så av säkerhetsskäl kan man inte åka runt som man vill, men vill man komma hit och titta går det bra att kontakta oss.

För tillfället går såklart en hel del tid åt till snöröjning, och det har hänt att någon hamnat i diket, men utöver det har snön inte ställt till det alltför mycket. I kombination med den regniga hösten gör snön nämligen att kälen inte har satt sig så djupt i marken, vilket underlättar de pågående grävarbetena. Vintern avskräcker alltså inte.

– När det var minus 30 härom morgonen var det egentligen inga större problem, säger Rolf, vi avvaktade en stund tills solen började värma, sedan var det full fart igen.

Bilden: Site manager Rolf Rubensson diskuterar med en av grävmaskinsförarna.

Vindkraftcentrum på Youtube