Webbinarium om den nationella vindkraftsstrategin den 25 mars

Uppsala universitet och Vindkraftskurs.se inbjuder dig till
Webbinarium om den nationella vindkraftsstrategin

I slutet av januari 2021 presenterades den nya nationella strategin för hållbar vindkraftutbyggnad. Den har tagits fram i nära samarbete mellan Naturvårdsverket och Energimyndigheten med målet att nå en bred samsyn om hur staten kan bidra till att skapa förutsättningar för energiomställningen.
I webbinariet får du veta mer och får också möjlighet att ställa frågor.

TID

Torsdagen den 25 mars 2021 kl. 14.00 – 15.00

PLATS

Onlineforum, som nås via vindkraftskurs.se

MEDVERKANDE

Lena Odeberg, Naturvårdsverket

Lena är handläggare på Naturvårdsverkets samhällsplaneringsenhet. Hon har varit uppdragsledare från Naturvårdsverkets sida i framtagandet av den nationella strategin.

David Newell, Energimyndigheten

David Newell är analytiker på Energimyndigheten. Han jobbar med tillstånds- och planeringsfrågor kring vindkraft och ansvarar för forskningsprogrammet Vindval.   

Jakob Ebner, Länsstyrelsen Dalarna
Jakob arbetar på enheten för Agenda 2030 på Länsstyrelsen Dalarna. Han är ansvarig för projektet ”Hållbar vindkraft i Dalarna” där en vägledning för hållbar vindkraft i Dalarna har tagits fram.

Moderator: Agneta Green, Länsstyrelsen i Gotlands län
Agneta är energi- och klimatsamordnare och bland annat sammankallande för den externa samverkansgruppen för gotländskt vindbruk.

MER
Det här webbinariet är det första av tre som kommer sändas under 2021. Det kommer att filmas under sändning och finns därefter på vindkraftskurs.se.
Webbinariet ges inom ramen för vindkraftskurs.se som är en webbaserad kurs som främst riktar sig till handläggare inom offentlig sektor, men är öppen för alla som vill lära sig mer om vindkraft. Vindkraftskurs.se har skapats och drivs av Uppsala universitet Campus Gotland samt finansieras av Energimyndigheten.

FRÅGOR
Liselotte Aldén liselotte.alden@geo.uu.se
Institutionen för geovetenskaper, Vindenergi, Uppsala universitet Campus Gotland

Vindkraftcentrum på Youtube