Webbinarium: Påverkan på landskapet och förankring vid vindkraftsetablering den 16 september

Uppsala universitet och Vindkraftskurs.se bjuder in dig till

Webbinarium


Påverkan på landskapet och förankring vid vindkraftsetablering

 

Vid nyetablering av vindkraft blir frågor om vindkraftens påverkan på landskapet och närmiljön viktiga för närboende och andra intressenter. Syntesrapporten Vindkraftens påverkan på människors intressen (2012) har nyligen blivit uppdaterad med ny internationell och svensk forskning. I webbinariet presenterar rapportens författare nya forskningsrön om planering för vindkraft, landskapspåverkan och sociala konsekvenser samt diskuterar om hur negativ påverkan av vindkraft kan minimeras.

 

TID
Fredagen den 16 september 2022 kl. 14.00 – 15.00

 

PLATS
Onlineforum, som nås via https://vindkraftskurs.se/webbinarier/

Webbinariet är kostnadsfritt och ingen anmälan behövs.

 

MEDVERKANDE
Karin Hammarlund, Samskapet
Karin har arbetat med planering och förankring av vindkraftsprojekt i dialog med berörda sedan 1990. Hon har medverkat i två statliga utredningar om vindkraftens påverkan på landskap och i två kunskapssammanställningar om vindkraftens påverkan på människors intressen. Hon har forskat kring metoder för landskapsanalys som underlag för dialog och vindbruksplanering, deltagit i flera forskningsprojekt om vindkraft samt undervisat i planering av storskalig infrastruktur vid SLU.

Tom Mels, Uppsala universitet
Tom är universitetslektor och docent i kulturgeografi. Hans forskning berör främst planering och rättvisefrågor kring natur och landskap. Han är delförfattare till syntesrapporten Vindkraftens påverkan på människors intressen samt Deltagande landskapsanalys.

 

MER
Det här webbinariet är det andra av tre som sänds under 2022. Det kommer filmas under sändning och kan därefter ses på vindkraftskurs.se/webbinarier/. Det tredje webbinariet Vindkraftens påverkan på marint liv kommer att sändas den 13 oktober kl. 14.00 – 15.00.

 

Webbinarierna ges inom ramen för vindkraftskurs.se som är en webbaserad kurs som främst riktar sig till handläggare inom offentlig sektor, men är öppen för alla som vill lära mer om vindkraft. Kursen är skapad och drivs av Uppsala universitet Campus Gotland och finansieras av Energimyndigheten.

 

FRÅGOR
Liselotte Aldén liselotte.alden@geo.uu.se 
Institutionen för geovetenskaper, Vindkraftenheten, Uppsala universitet Campus Gotland

Vindkraftcentrum på Youtube