Windcluster Norways årliga årsmötesseminarium

I juni hade Wincluster Norway sitt årliga årsmötesseminarium i Trondheim. Temat för i år var hållbar vindkraftsindustri.

Dagen inleddes med årsmöte för Windcluster Norways medlemmar och där efter seminarium med vindkraftsaktörer, myndigheter och organisationer i branschen. 

Seminariet inleddes av den nya styrelseordföranden i Windcluster Norway Leif Røv som berättade hur de ska jobba vidare med leverantörsutveckling och kommunikation. 

Norges vattenresurs- och energidirektorat, NVE, var med och presenterade om vilka uppdrag de har kopplade till vindkraft och att de har skapat ett kunskapsunderlag och en informationsplattform. 

Norges teknisk- naturvetenskapliga universitet, NTNU, presenterade ett samhällsvetenskapligt perspektiv på vindkraft. De tog bland annat upp hur opinionen för vindkraft på land och till havs ser ut i Norge. Sedan 2009 har de som har en positiv inställning till landbaserad vindkraft sjunkit från ca 80 procent till ca 40 procent 2021.

Vindkraftcentrum var med och deltog för att återuppta kontakten med Windcluster Norway efter uppehållet sedan covid 19. 

/LK

Vindkraftcentrum på Youtube