WPS rekryterar i Östersund

Platschefen Frans Nilsson med de nya medarbetarna Emil Häggmark och Lina Karlsson. Strax bär det av mot Piteå. Foto Torbjörn Laxvik

Vindkraften växer och med den behovet av arbetskraft.

Vi har precis rekryterat fyra tekniker varav två hit till Östersund, säger Frans Nilsson som driver WPS filial i Jämtland.

I industriområden i Lugnvik finns sedan några år WPS, eller som det heter uttytt, Wind Power Service. Huvudkontoret ligger i Piteå och företaget har ett drygt 30-tal tekniker anställda, huvudsakligen i Norrland.

Av landets dryga femtusen vindkraftverk finns hälften norr om Dalälven. Och alla ska skötas om, underhållas och repareras vid behov. I snitt går det en tekniker per fyra vindkraftverk.

WPS är en så kallad oberoende serviceleverantör i den meningen att man utför service på de flesta turbinmärken. Det kan handla om löpande underhåll, byte av växellådor, akut felavhjälpning och bladreparationer.

– Tillsammans med en kompanjon drev jag företaget Windrep som var inriktat på just bladreparationer och inspektioner med hjälp av reparbete, säger Frans Nilsson.

Det innebär att man istället för att använda kranar eller reparationsplattformar som vinschas helt enkelt klättrar och hänger i rep när en skada ska åtgärdas.

2020 införlivades Windrep i WPS och en stor poäng är att företaget kan vara mer flexibla gentemot kunden när traditionellt teknikerarbete kan kombineras med rope-access, som det också kallas.

Idag finns de nyrekryterade Lina Karlsson och Emil Häggmark i lokalen i Lugnvik. Båda har precis varit på sk GWO-utbildning och är nu certifierade enligt Global Wind Organisation. En sådan handlar om fallskydd, säkerhetsutrustning och hur man ska bete sig om olyckan är framme.

Lina Karlsson har bott i Bräcke och har jobbat i Statkrafts park Mörttjärnsberget där under nästan ett år. Teknikerutbildningen har hon gått i Sundsvall och skriver just nu på sitt examensarbete. Vilket inte hindrar henne från att börja på WPS.

– Jobbet är omväxlande och väldigt spännande. Vindkraft behövs och jag känner att jag jobbar för något som är bra. Och verken sköter sig inte själva, säger Lina Karlsson.

Lina Karlsson och Emil Häggmark provar och plockar ihop selar, hjälmar och annan utrustning. De ska köra till Piteå för introduktion i företaget. Hinner de med ska de få följa med ut på jobb i närheten.

– Det här är en framtidsbransch, säger Emil Häggmark som precis har gått teknikerutbildningen i Strömsund och nu fått sitt första jobb som vindkrafttekniker. Han kommer från Svenstavik men bor i Östersund.

– Tidigare har jag jobbat i butik, men är intresserad av teknik. Nu får jag skruva, säger Emil Häggmark.

Förutom Piteå och Östersund har WPS tekniker som utgår från Luleå, Skellefteå, Umeå, Norsjö, Strömsund, Hoting, Vemhån, Leksand och Vimmerby. Företaget betonar sin lokalkännedom och korta inställelsetider.

Lina Karlsson och Emil Häggmark provar skyddsutrustningen under överinseende av Frans Nilsson. Foto Torbjörn Laxvik

– Mest jobb gör vi i Norrland, men har uppdrag i hela landet och även i Norge och Finland, säger Frans Nilsson som är projektledare för just sådana inklusive reparbeten.

Bladen kan få skador av flera orsaker. De nöts av väder och vind. En vanlig skada är att blad som pekar uppåt tappar is på de som pekar nedåt. Särskilt sker det vid temperaturer runt nollan och om avisningssystem saknas.

Även om verken har åskledare ställer blixtnedslag relativt ofta till problem med större eller mindre skador.

– Vid ett tillfälle var tanken att laga en mindre skada på ett blad. Men vid inspektionen märkte vi att skadan var åtta meter längs bladet. Då får man överväga att byta ut det, eller åtminstone att plocka ned det för reparation, säger Frans Nilsson.

Vid bladreparationer gäller att teknikerna har kunskaper i att handskas med olika plaster och ytskikt. Ofta är det både glas- och kolfiber i de olika materiallagren. De anställda får gå kurser för att klara av jobben, mycket sker internt.

WPS vill växa med branschen i stort och ser fler möjligheter i både Finland och Norge. Och närheten till vindkraften i Norge gör att Östersundskontoret ligger bra till rent geografiskt.

– Vi siktar på att anställa ett par tekniker till här, säger Frans Nilsson.

Torbjörn Laxvik

Vindkraftcentrum på Youtube