Ytterligare 137 verk börjar byggas i Markbygden i sommar

Nu är det klart med vilket bolag som levererar turbiner till etapp tre av det gigantiska Markbygdenprojektet i Piteå.
Det blir GE Renewable Energy som levererar de 137 verken som ska sättas upp på Önusberget några mil väster om själva staden.

Beställare och ägare av parken är kapitalförvaltaren Luxcara som i ett pressmeddelande berättar att den nominella kapaciteten hos verken motsvarar en kärnreaktor och kan ge årsförbrukningen av el till 200 000 svenska hushåll.
GE Renewable Energy kommer alltså att leverera 137 av sina Cypress 5,5 MW-turbiner, en turbin med en rotordiameter på 158 meter, lämpad för projektets vindhastigheter och klimat. Turbinbladen kommer att vara utrustade med ett  avisningssystem som ska säkerställa en stabil tillgänglighet och minskad stilleståndstid.
 
Parterna har också kommit överens om ett 25-årigt underhålls- och serviceavtal för turbinerna.

Luxcara har redan satt igång med markarbeten och infrastruktur och GE räknar med att börja resa verken i början av juli

Vindkraftcentrum på Youtube