Ytterligare möjlighet att titta på Branschforum Vind 2022

Vindkraftcentrum har genomfört sin återkommande konferens Branschforum. Denna gång helt digitalt.

-Det blev lyckat med stor bredd på deltagandet i frågor som ligger i den politiska frontlinjen, säger Torbjörn Laxvik, projektledare.

Bland tittarna på utsändningen fanns branschföretag, kommun- och regionpolitiker, enskilda personer och företag, myndighetspersoner och intresseorganisationer.

Och för den som missade sändningen det går att se hela konferensen nu i efterhand på länken: https://www.youtube.com/watch?v=maS3v_EKwzg

Spola fram lite om den inte startar direkt. Så kommer konferensen igång.

Att frågorna som diskuterades ligger helt rätt i tiden visades av att miljö- och klimatminister Annika Strandhäll höll presskonferens strax före vindkraftcentrums utsändning och presenterade sitt vindkraftspaket. Något som kommenterades av gästerna i studion i Östersund.

Annars är några huvudpunkter i sändningen just jobb och inflyttning i vindkraftsetableringens spår, elintensiva investeringar i exempelkommunen Ånge samt en omfattande diskussion i ersättningsfrågan.

Synpunkterna om det senare lämnar Vindkraftcentrum.se vidare till den snabbutredning om ersättningar till kommuner och lokalsamhällen som nu tillsatts.

Bilden: Studion under inspelning. Från vänster. På bildskärmen Sigrid Carstairs Svensk Vindkraft, Marie Knutsen-Öy, Svenskt Näringsliv, i bakgrunden Linnea Karlsson Vindkraftcentrum, Anders Frimert (s), riksdagens näringsutskott, Mikael Westin (c), kommunalråd Ragunda, Programledare Marin Machnow

Vindkraftcentrum på Youtube